İslâm kelimesi (LA İLAHE İLLALLAH) dır, ona devam et.

Bu, zikirlerin efdâlidir. Hadis-i şerifte Ben ve benden evvel geçen bütün Peygamberlerin söylediği en efdâl zikir {LA İ L Â H E İ L L A L L A H}dır buyrulmuştur. .

Bir Hadis-i Kudsi’de: Benden gayri yedi gökler ve onlarda bulunanlar ve yine benden gayri yedi kat yerler ve içinde bulunanlar terazinin bir gözünde olsa, (LA İ L A H E İLLALLAH) da diger kefesinde olsa, Kelime-i islâm ağır gelir.. . .

Sözün inceliğini düşün. Düşün de ona göre devam et… Bu zikrin feyzini ancak buna devam eden ve bunu kalbe muhkem yerlestiren anlar…

Bu kelimede hem nefi hem de ispat vardır. (LA İLA – H E) ile aynını nefi ederken (İL L A L L A H) ile de varlığını ispat ediyor. .

Sen de ilmen değil hükmen aynını nefi eder Hak’kın varlığını hem ilmen hem de hükmen ispat edersen, Tevhid’in zevkine erersin. .

(LA İLAHE İLLALLAH) lâfzı, mübarekinin nefi ve ispat ile birlikte bulunması ve böyle olmasında büyük bir hikmet ve büyük bir sırrın Hak tarafından ilânı vardır. Ona da devam et ve ehlini bulursan ondan tâlim eyle.

 

Altın Tavsiyeler
Muhyiddin İbn’ül Arabi