Efendim! Sen sebeplerin müsebbibi ve tertip edip düzenleyenisin. Kalpler üzerinde tasarruf edip döndürensin. İlk sebeplerin tertibini ve en yukarı olanların en aşağı olanlara tesirini gerektiren hikmetin hakkı için senden istiyorum: sebeplerin yükseliş ve iniş tertiplerini bana göster ki batın olanlarını açık bir müşahede ile, ilk olanlarını son olanların aynında göreyim. Tertip edeni, sebeplerin sebebini, müsebbipten evvel olanı müşahede etmekle tertibin hikmetini düşüneyim. “Gayn” yüzünden “Ayn”ın aynından perdelenmeyeyim.

İlahi! Marifetler mağarasının anahtarı olan izni bana bahşet ki, her yazılı nakşı açtığın Bedi isminle bütün başlangıçlara varayım. Ey bütün büyüklerin isimlerinin yüceliği karşısında boyun eğdiği! Her şey seninle vardır; ama sen bizimle var değilsin. Sen her şeyin örneksiz yoktan var edicisisin.

Ey Rabbim! Her başlangıç için sana hamdolsun. Ey her sondan sonra baki kalan, sana şükürler olsun. Sen her hayra yönlendirensin, bütün batınların batınısın, şeylerin sonlarına ulaşansın. Alemler için rızkı yayansın.

Allah’ım! Bana bereket ver ve başkaları içinde üzerime bereket yağdır. Muhammed’e ve bütün ehlibeytine ve İbrahim’e bereket verdiğin gibi. Her şey sendendir ve sana yöneliktir. O, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyladır. Ey semavatın ve arzın örneksiz yoktan var edicisi! O bir şeyin olmasına hükmettiği zaman, ona sadece “OL” der, hemen oluverir. İlahi! Sen her değişmezden önce sabit olansın. Her susandan ve konuşandan sonra baki olansın. Senden başka ilah yoktur. Senden başka hakiki varlık yoktur.

Büyüklük, ceberut, azamet ve melekut sana aittir. Zorbaları kahredersin, zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirirsin, mülhitlerin birliğini dağıtırsın, büyüklenenlerin boyunlarını eğersin. Ey her galibe galip gelen! Ey her kaçanı yakalayan! Senden istiyorum: Büyüklüğünün ridasını bana giydir, azametinin hırkasını üzerime geçir. Beni heybetinin gölgelerine al. Bunların ötesinde olan bütün şeyleri senden başkası bilemez. Bana heybetinden öyle bir heybet bahşet ki, kalpler ona boyun eğsin, gözler onun karşısında korkuya kapılsın. Beni her inatçı zorbanın, her azgın şeytanın perçeminden yakalayacak güce kavuştur.

Hepsinin perçemi senin elindedir. Bütün bunlar olurken kulluk acizliğinin bende baki kalmasını sağla. Beni kaymalardan, sürçmelerden ve hatalardan koru. Söz ve amelde beni destekle. Sen sensin. Kalpleri sağlam tutan ve sıkıntıları giderensin. Senden başka ilah yoktur. Allah’ın salât ve selamı Muhammed’in ve bütün ehlibeytinin üzerine olsun.

Muhyiddin İbnü’l Arabi