Sakın (LA İ L Â H E İ L L A L L A H) ‘ın ehline düşman olma, onun Allah dostları ile dostluğu vardır. .

Kelime-i tevhidin ehli olanların bilfarz yer dolusu günahları olsa yalnız sirk bulunmasa, Allah onları kadar mağfiretle karsılar. Allah’a düsman olan müşriktir. Ondan uzaklaşmalı.. .

Bilmeyerek veya te’vile müsait ağzından bozuk şeyler çıkmış ise, bununla Allah’ın kullarına düşman olunmaz… .

Allah’a düsman olduğu belli olmayan kimselere düsmanlık etme… Allah’a düşman, müşriktir, dedik Fiilini söylemeyen de âsi, günahkâr (mü’min) veya daha akıbeti belli olmayandır. .

Allah, kendi dostuna düşmanlık edene ilânı harb eder. Allah’ın kullarına daima şefkât ve merhametle muamele et. Allah, gâvuruna da dinsizine de rızık veriyor. Hattâ şefkât ve merhametini bütün hayvanat ve mahlukata tesmil et. .

“Onları yaratanın hatırı büyüktür” de.

 

Altın Tavsiyeler
Muhyiddin İbn’ül Arabi