Gizli, asikâr, tenhada, kalabalıkta Allah’ın zikrine devam et. Allah, “siz beni anın ben de sizi anayım” der. .

Allah’ı çok zikreden erkeklerle, Allah’ı çok zikreden kadınlara pek büyük mükâfatlar hazırlanmıştır, buyrulur. .

Zikir, dil ile oldugu gibi kalb ile de olur. Hatta bütün azalarla olur. Zikir, zikrettiği Zâttan baskasını tamamen unutmaktadır. Daha dogrusu zikir, Maliki ceseden ve ruhan talep etmektir. .

Zikir çok büyük bîr ihsandır mü’minlere… .

“VE LE ZlKRULLAHÜ EKBER” .

Allah daima kendi Zat-ı Ecel-li Âlâlarını tesbih ve zikreder. En büyük zikir Allah’ın zikridir. Buradaki âyette en büyük zikir Hak İle zikre istiraktir. Sana senden yakın olanla… .

Gafil olma.. Gafillerin sözüne bakma… Onlar bana yetişemezler… .

Zikir: .

l- Kalben .

2- Sırren .

3- Fiilen. .

l- Kalben, esmayı sükûn ve huzur içinde dil ile zikirle elde edilir. .

2- Sırren, Esmada erimektir.. . .

3- Fiilen, ki en kıymetli zikirdir. Bu zikir Allah’ın emirlerinde gizlidir. Resulün sünnetlerinde yaptığı hareketlerde görünür… Zekât, sadaka el Rezzak esmasını Fiilen zikirdir. Merhamet ve sefkat; El Rahim, El Rahman esmalarının fiili zikridir. .

Muzır diye telâkki ettigimiz hayvanlara bile şefkat ve merhamet şâmildir. .

Resulü Ekrem fiili zikrin tam kendisi idi. Ahlâkı ve bütün sünnetleriyle… .

Bu zikre giren büyük bir tahdidat altındadır. Resul’e abdestli bulunmak, yerde yatmak, Teheccüd namazı kılmak, misvak kullanmak farzdı. Fiili zikir olmasa diğerleri bir sey ifade etmez. .

Namaz da bir zikirdir. Miraca gitmektir, ibadet bundan dolayı farzdır. “Farz” demek mecburi demek değildir. Hak’ka yanasmak için muhakkak sarttır. Hak’ka yanasmanın edebidir, usulüdür bunsuz olmaz demektir. .

 

Altın Tavsiyeler
Muhyiddin İbn’ül Arabi