Bismillahirrahmanirrahîym

Rabbim !

Kutsiyetinin nurlarını müşahede etmekle beni onurlandır. Ünsiyetinin hakimiyet satvetinin zuhuruyla beni destekle. Ki isimlerinin marifet parıldayışları içinde yüzeyim.

Bir yüzüş ki, şühud alemlerinde varlığımın zerrelerinin sırlarına muttali olayım, onunla mülk ve melekut alemlerine yerleştirdiğin hakikatleri göreyim. Kudretinin sırrının lahut ve nasut müşahedelerine sirayet edişine tanık olayım. Bana eksiksiz bir marifet ve genel bir hikmet ver ki, varlıkların içine yayılmış malumatların inceliklerinin bütün kıvrımlarını, derinliklerini bileyim.

Onunla, ayetlerin hakikatlerini idrak etmeye engel olan varlık karanlıklarını savayım. Muhabbet, sevgi, meveddet, doğruluk ve rüşt teşvikleriyle kalpler ve ruhlar üzerinde tasarrufta bulunayım. Çünkü seven, sevilen, isteyen ve istenen sensin. Ey kalpleri çekip çeviren! Ey sıkıntıları gideren! Sen en gizli gaipleri bilensin, kusurları çokça örtensin, günahları çokça bağışlayansın.

Ey hep bağışlayan ve ey daima kusurları örten !
Ey bağışlayan !
Ey örten !
Ey koruyan!
Ey vefa eden!
Ey savunan!
Ey ihsan eden!
Ey acıyan!
Ey şefkat eden!
Ey Latif!
Ey Aziz!
Ey selamet bahşeden Selam!

Beni bağışla, günahlarımı ört, beni koru, beni muhafaza et, günahları, kötülükleri benden sav, bana ihsan et, bana acı, bana lütfet, beni aziz kıl ve bana selamet bahşet. Çirkin fiillerimden dolayı beni sorgulama, kötü amellerimden ötürü beni cezalandırma, en kısa zamanda eksiksiz lütfünla, genel rahmetinin kurtarıcılığıyla imdadıma yetiş. Beni senden başka hiç kimseye muhtaç etme. Bana sıhhat ver, beni affet, bütün işlerimi, hallerimi ıslah et. Senden başka ilah yoktur. Sen münezzehsin. Kuşkusuz ben zalimlerden oldum. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

Allah’ın salat ve selamı efendimiz Muhammed’in, onun ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun.

Muhyiddin İbnü’l Arabi