Daima hayra ve hayırlı islere niyetli ol. O hayrı işlemeğe muvaffak olamazsan dahî mükâfatını görürsün. .

Yine hatırına gelen bütün serleri de terk etmeğe azimli ol. Yine hatırına gelen fenalıkları da terk etmeğe azmet. Kader galebe eder de o şerri islersen zararını görmezsin. Hatıra gelen serleri terk etmeğe azimli olan, her fena hatıradan dolayı sevap kazanır. Sevap: Allah’ın ve Peygamberin yapılmasını istediği ve yapılmamasından hoşnut oldukları şeylere denir. .

Bir Hadis-i Kudsî’de: Kulum bir sevap, bir iyilik islemeyi düşünürse, hemen bir sevap yazarım.

Eğer onu islerse en az on misli sevap yazarım. Bir fenalık düşünürse, onu islemezse affederim, islerse bir misli günah yazarım. Buyrulur. Günahlarda adalet var. Sevaplarda fazlalık var. İyi iş güzel âmel yapanlara daha güzel bir de ziyadesi var. .

“Burada Allah yazarım diyor” Hakk’ın kudretiyle yazıldığı için “yazarım” buyuruyor, tahdid etmiyor. .

 

Altın Tavsiyeler
Muhyiddin İbn’ül Arabi