Bütün Müslümanlara, dinlerinde devamlı birlik ve bir gibi olmalarını, hiçbir suretle dinde ayrılık yapmamalarını vasiyet ederim.

Allah’ın yardımı birliktedir. Müslümanlar ayrılığa düsmezlerse onları kimse mağlup edemez.

Dinin hükümlerini nefsinde ihlâs ile tatbik edeni kimse aldatamaz. Cin ve Şeytan o insana galebe edemez.

Allah, Esmâ-i hüsnâsıyla bilinir. Cenabı Hak’kın asarından Kudret ve azametini düsün, Zât ve mahiyetini düsünme.

Esmâ-i hüsnânın çokluğu, bir merkezde düsünülürse Tevhid olur. Tevhid, kuvvettir.

Daima Allah’tan baskasını unut… Zâkir olursun. Böyle olan kimse her yerde zâkir’dir. Kal ve lisanıyla Allah’ın zikrine devam edenlerin kalbine Allah Zâti Ahadiyetine karsı iştiyak nuru ilka eder. Gözü açılana ilâya gelir…

Haya makamında Fetih başlar. Fetih, kalb gözünün Tevfik-ı Rabbani ile açılmasıdır. Bu göz açıldı mı Ahlâk, Fazilet, Doğruluk o kimse için asla degismeyen, degistirilemeyen bir haslet olur, Onsuz yasayamaz.

 

Altın Tavsiyeler
Muhyiddin İbn’ül Arabi